Restauratie-overzicht


Raming totale restauratiekosten:

1 Dak torenspits incl. conserveren en vastzetten Phoenix en renovatie toren € 900.000,-
2 Dak doopkapel reeds uitgevoerd d.m.v. bijdrage Stichting Reeds uitgevoerd
3 Dak devotiekapel reeds uitgevoerd d.m.v. bijdrage Stichting Reeds uitgevoerd
4 Div metselwerk en voegwerk, glas in lood etc. gehele gebouw € 475.000,--
5 Daken zijbeuken € 400.000,-
6 Daken priesterkoor € 450.000,-
7 Dak schip zuidzijde € 175.000,-
Totale begrote kosten € 2.400.000,-

Het Stichtingsbestuur heeft een beleidsplan opgesteld waarin het doel van de Stichting en het beleid voor de korte, middellange en langere termijn zijn opgenomen.

Het Icoon van Wouw wordt mede mogelijk gemaakt door: