Raming totale restauratiekosten:

1 Dak torenspits incl. conserveren en vastzetten Phoenix en renovatie toren € 900.000,-
2 Dak doopkapel reeds uitgevoerd d.m.v. bijdrage Stichting Reeds uitgevoerd
3 Dak devotiekapel reeds uitgevoerd d.m.v. bijdrage Stichting Reeds uitgevoerd
4 Div metselwerk en voegwerk, glas in lood etc. gehele gebouw € 475.000,--
5 Daken zijbeuken € 400.000,-
6 Daken priesterkoor € 450.000,-
7 Dak schip zuidzijde € 175.000,-
Totale begrote kosten € 2.400.000,-

Het Stichtingsbestuur heeft een beleidsplan opgesteld waarin het doel van de Stichting en het beleid voor de korte, middellange en langere termijn zijn opgenomen.