De Lambertuskerk in Wouw kent een rijke, bewogen historie. Hieronder een reis door de tijd met de belangrijkste gebeurtenissen op een rij.

 • Begin bouw 1272


  Rond dit jaar werd het begin gemaakt met de bouw van een stenen kerk in Wouw. Deze fundamenten heeft men ontdekt bij de restauratie in de periode 1945-1951.
 • Grote en statige kerk 1525


  In 1525 is de kerk gereed en spreekt tot de verbeelding door de grootte en statigheid van het gebouw. Dit heeft voornamelijk te maken met de uitgestrekheid van de parochie en de aanwezigheid van het kasteel van de heren van Bergen op Zoom.
 • Brand 1581


  In 1581 kreeg ons Icoon de eerste klap te verduren. Tijdens het beleg van het kasteel van Wouw werd de kerk in brand gestoken. Alleen de muren bleven overeind staan. In de volgende eeuwen volgde een geleidelijk herstel en werd het gebouw volop gebruikt. Maar vanaf 1648 door de hervormden, terwijl de katholieken, de meerderheid van de bevolking, op een schuurkerk aangewezen waren.
 • Toren opgeblazen 1937 - 1942


  Onder de bezielende leiding van pastoor-deken Theo Wolters werd een grootschalige restauratie opgestart. Helaas kwam daar in 1944 een einde aan toen op 27 oktober de toren werd opgeblazen en op het middenschip viel en twee dagen later door fosforgranaten  de gehele kerk in brand vloog.  Enkele moedige Wouwenaren hebben nog de koorbankbeelden kunnen redden.
 • Restauratie 1951


  Pastoor-deken Wolters gaf leiding aan de restauratie en herbouw van de kerk. Op de oude fundering werd een “nieuw-gotische” kerk gebouwd. Op 17 september 1951 werd de kerk weer in gebruik genomen. Enkele jaren later was ook de toren gereed.
 • Verval 2016 - ...


  Anno nu vertoont de kerk op steeds meer plekken gebreken. Ons icoon begint steeds meer scheuren te vertonen en moet op diverse plaatsen worden gerestaureerd.