Evenementen & acties


Bezoek de steiger van Het Icoon op 18 juli!

Op 18 juli is het eenmalig mogelijk om de steiger van Het Icoon te bezoeken! De lift zal u brengen naar de 20ste verdieping (ongeveer 50 meter hoog) waar u kunt genieten van een spectaculair uitzicht.

Opgeven

Opgeven kan via info@icoonvanwouw.nl

Prijs

€10 per persoon voor Vrienden van Het Icoon, €25 per persoon voor anderen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de renovatie.

Inschrijven als Vriend van Het Icoon

Uiteraard is het mogelijk om u op voorhand, of ter plekke in te schrijven als vriend! Dat kan al voor een bedrag van 50 euro per jaar. U profiteert dan meteen van de korting en krijgt direct een uniek aandenken mee. Daarnaast is uw gift aan Het Icoon volledig aftrekbaar bij de belastingdienst als u voor een periode van 5 jaar vriend wordt. Kijk op deze website voor meer informatie of om in te schrijven.

Aan het bezoek zijn een aantal (veiligheids)regels verbonden:

  • Bezoek is mogelijk vanaf 16 jaar, vanaf 12 jaar onder toezicht van een volwassene.
  • De tijdsduur van het bezoek is maximaal 25 minuten in verband met een maximaal aantal personen op de steiger.
  • Er kunnen 3 personen tegelijk mee in de lift.
  • Betaling ter plaatse in contanten.
  • Bezoek gebeurt op een vast tijdstip tussen 12.00 en 16.00. Tijdstip tussen 10.00 en 12.00 is speciaal gereserveerd voor Vrienden van het Icoon.
  • U wordt ingedeeld in een tijdsblok, wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn.
  • Helaas is het voor gehandicapten niet mogelijk de steiger te beklimmen.
  • U dient te allen tijde de veiligheidsinstructies op te volgen.

Wij kijken er naar uit u op 18 juli te zien!


Provinciale subsidie van € 400.000,- verleend voor restauratie toren Lambertuskerk

In 2018 en 2019 heeft er een uitgebreide inspectie plaatsgevonden van de Lambertuskerk om de benodigde restauratiewerkzaamheden in beeld te brengen en te begroten. De totale restauratiekosten van de Lambertuskerk zijn vervolgens geraamd op € 2.400.000, - en de restauratie zal de komende jaren in fases moeten worden uitgevoerd.

Bij de inspectie bleek heel duidelijk, dat de toren van de Lambertuskerk in slechte staat is (leien en metselwerk) en dat dit prioriteit nummer 1 is i.v.m. de veiligheid. De kosten voor de restauratie van de toren zijn geraamd op ca € 850.000, -. Daarom hebben we in 2020 een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Brabant in het kader van de subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant. Tot ons groot genoegen hebben we bericht ontvangen van de provincie Noord-Brabant dat ze ons een subsidie hebben toegekend van € 400.000, -

Ook de Stichting Behoud Lambertuskerk (het Icoon van Wouw) heeft de afgelopen jaren een geweldig bedrag van ca € 350.000 ingezameld en zij stellen dit bedrag nu beschikbaar. Zij zullen de komende tijd nog extra sponsoracties gaan opzetten.

De verwachting is nu dus, dat we met de restauratie van de toren in 2021 gaan starten. Wanneer de voorbereidingen naar wens verlopen, willen we in de zomer met de werkzaamheden starten en gaat de toren in de steigers. De omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is aangevraagd en verleend. Ook voor de volgende fases van de restauratie van de Lambertuskerk gaan we In 2021 weer een landelijke subsidie aanvragen. Dan kunnen we ook de leien van het middenschip van de Lambertuskerk gaan vervangen.

We zijn heel blij dat we, na vele jaren voorbereiding, de restauratiewerkzaamheden nu kunnen opstarten. Zo wordt zichtbaar voor alle mensen, die daaraan hun financiële bijdrage hebben gegeven dat hun medewerking resultaat heeft. Daarvoor natuurlijk onze grote en welgemeende dank.

Namens Kerkbestuur Parochie O.L. Vrouw in het Woud en de Stichting Behoud Lambertuskerk
Piet Backx

Het Icoon van Wouw wordt mede mogelijk gemaakt door: