Het Icoon van Wouw 750 jaar, officiële ingebruikname gerestaureerde toren

Op zondag 11 september vieren we het feest ter gelegenheid van het 750 Jarig bestaan van de parochie en de Lambertuskerk. De Stichting Behoud St Lambertuskerk is ruim 5 jaar geleden opgericht met als doel voldoende geld in te zamelen voor de hoognodige restauratie van de Lambertuskerk. Intussen zijn er ruim 200 vrienden van het Icoon en ca. 20 sponsors met wie we er samen in geslaagd zijn om in de afgelopen 5 jaar ruim €400.000 in te zamelen voor de bijdrage aan het parochiebestuur voor deze restauratiewerkzaamheden van de toren. Deze bijdrage, samen met de subsidie van € 400.000 van de provincie Noord Brabant zijn de belangrijkste financiers van de restauratie werkzaamheden, die totaal € 965.000, hebben gekost.

Deze restauratie is vlak voor Kerstmis 2021 volledig afgerond maar dit konden we toen vanwege Corona niet feestelijk vieren. Dat gaan we op zondag 11 september goedmaken met een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de Lambertuskerk gevolgd door een feestelijk samenzijn van 12.15 tot 13.30 uur ook in de Lambertuskerk. Hiervoor nodigen we graag alle parochianen, Vrienden van het Icoon en onze sponsors uit om onder het genot van een drankje en een hapje de opening van de gerestaureerde toren te vieren.

Rond 12.30 uur zullen we gerestaureerde toren officieel in gebruik nemen. Dit geschiedt door de gedeputeerde de heer Stijn Smeulders (portefeuillehouder Cultuur en Erfgoed) van de provincie Noord Brabant en door de voorzitter van de Stichting Behoud St Lambertuskerk Peter van Steekelenburg. We zullen dan ook stilstaan bij onze plannen om ook het middenschip van de kerk in de komende jaren te restaureren. Voor deze 2de fase is nog eens anderhalf miljoen nodig die we samen met rijk, gemeente, sponsors en vrienden hopen in te zamelen. De Stichting Behoud Lambertuskerk is optimistisch gestemd over het realiseren van deze ambitieuze plannen. Het parochiebestuur zal zich ook inzetten om deze plannen te verwezenlijken, maar heeft hiervoor niet de financiële middelen beschikbaar en zijn aangewezen op derden.

Daarom werkt het parochie- en Stichtingsbestuur nauw samen om dit project succesvol te en Stichtingsbestuur nauw samen om dit project succesvol te realiseren. We willen ook gezamenlijk aandacht besteden aan de mogelijkheden om de Lambertuskerk de komen periode nog meer te gebruiken voor religieuze, culturele en spirituele activiteiten die recht doen aan dit bijzondere kerkgebouw midden in Wouw.

Wij hopen op 11 september veel mensen te ontvangen in de Lambertuskerk. U kunt natuurlijk zowel de eucharistieviering als de receptie bijwonen maar het is ook mogelijk een van beide bijeenkomsten bij te wonen.


Zeer geslaagde dag van 't Icoon!

Zaterdag 2 oktober. Gelukkig is het droog en is de wind wat gaan liggen. “Met het weer van een dag eerder had de phoenix niet terug geplaatst kunnen worden”, weet kraanmachinist Marc van Son te vertellen. De enorme kraan, met een bereik van 84 meter, wordt in gereedheid gebracht. Inmiddels verzamelen zich zo’n 3 tot 4 honderd mensen zich op het plein. De phoenix, grondig gerestaureerd door Rombout smeedwerken uit ’s Hertogenbosch wordt aan de kabel vastgemaakt en rechtop gezet. Pastoor Frans Verheye verklaart de keuze voor de phoenix boven een haan na de oorlog en zegent daarna de phoenix en daarmee is de Lambertuskerk ook in 2021 weer uit zijn as herrezen.

Boven staan de mensen klaar om de phoenix om de loden muts te laten zakken en te borgen voor de komende tientallen jaren. Binnen enkele weken komende koperen bollen er nog omheen en zullen de ringwijzers opnieuw aangebracht worden.

Microfonist Peter Buijs vraagt adviseur Piet Backx om verslag te doen van de restauratiewerkzaamheden. Piet doet verslag van de prima samenwerking met de mensen van De Bont en Jobse en roemt hun passie om goed werk af te leveren. Na het buiten-gebeuren wordt het programma binnen voortgezet.

Marian Slock en het gidsenteam staan mensen te woord over allerlei in-en outs van de Lambertuskerk. Organisten Guus Siebelink, Jac Slock en Frank Schijven spelen achtereenvolgens het Verschuren-orgel, één van karakteristieke kenmerken van onze kerk. Maar liefst 95 mensen maken van de laatste maal dat de lift er nog staat, gebruik om de toren van buiten te bestijgen. Tot 16.00 uur gaat de lift continue op en neer.

Bestuursleden van het Icoon, Conny van Staalen, Maria van de Weygert en Dirk Snoeren, bijgestaan met enkele vrijwilligers zorgen er voor dat de toren van binnenuit beklommen kan worden en ze de gewelven en de klokken van dichtbij kunnen bewonderen. Penningmeester Efrie van de Moosdijk en haar echtgenoot Ton van Engelen zorgen voor de logistieke en financiële gang van zaken. Voorzitter Peter van Steekelenburg zorgt voor de nodige olie in de machine en kan met zijn mede-bestuursleden na afloop tevreden terug zien op een zeer geslaagde dag. Inmiddels regent het wel en waait het hard.

Peter Buijs; bestuurslid ‘t Icoon.


Provinciale subsidie van € 400.000,- verleend voor restauratie toren Lambertuskerk

In 2018 en 2019 heeft er een uitgebreide inspectie plaatsgevonden van de Lambertuskerk om de benodigde restauratiewerkzaamheden in beeld te brengen en te begroten. De totale restauratiekosten van de Lambertuskerk zijn vervolgens geraamd op € 2.400.000, - en de restauratie zal de komende jaren in fases moeten worden uitgevoerd.

Bij de inspectie bleek heel duidelijk, dat de toren van de Lambertuskerk in slechte staat is (leien en metselwerk) en dat dit prioriteit nummer 1 is i.v.m. de veiligheid. De kosten voor de restauratie van de toren zijn geraamd op ca € 850.000, -. Daarom hebben we in 2020 een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Brabant in het kader van de subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant. Tot ons groot genoegen hebben we bericht ontvangen van de provincie Noord-Brabant dat ze ons een subsidie hebben toegekend van € 400.000, -

Ook de Stichting Behoud Lambertuskerk (het Icoon van Wouw) heeft de afgelopen jaren een geweldig bedrag van ca € 350.000 ingezameld en zij stellen dit bedrag nu beschikbaar. Zij zullen de komende tijd nog extra sponsoracties gaan opzetten.

De verwachting is nu dus, dat we met de restauratie van de toren in 2021 gaan starten. Wanneer de voorbereidingen naar wens verlopen, willen we in de zomer met de werkzaamheden starten en gaat de toren in de steigers. De omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is aangevraagd en verleend. Ook voor de volgende fases van de restauratie van de Lambertuskerk gaan we In 2021 weer een landelijke subsidie aanvragen. Dan kunnen we ook de leien van het middenschip van de Lambertuskerk gaan vervangen.

We zijn heel blij dat we, na vele jaren voorbereiding, de restauratiewerkzaamheden nu kunnen opstarten. Zo wordt zichtbaar voor alle mensen, die daaraan hun financiële bijdrage hebben gegeven dat hun medewerking resultaat heeft. Daarvoor natuurlijk onze grote en welgemeende dank.

Namens Kerkbestuur Parochie O.L. Vrouw in het Woud en de Stichting Behoud Lambertuskerk
Piet Backx