Evenementen & acties


Provinciale subsidie van € 400.000,- verleend voor restauratie toren Lambertuskerk

In 2018 en 2019 heeft er een uitgebreide inspectie plaatsgevonden van de Lambertuskerk om de benodigde restauratiewerkzaamheden in beeld te brengen en te begroten. De totale restauratiekosten van de Lambertuskerk zijn vervolgens geraamd op € 2.400.000, - en de restauratie zal de komende jaren in fases moeten worden uitgevoerd.

Bij de inspectie bleek heel duidelijk, dat de toren van de Lambertuskerk in slechte staat is (leien en metselwerk) en dat dit prioriteit nummer 1 is i.v.m. de veiligheid. De kosten voor de restauratie van de toren zijn geraamd op ca € 850.000, -. Daarom hebben we in 2020 een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Brabant in het kader van de subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant. Tot ons groot genoegen hebben we bericht ontvangen van de provincie Noord-Brabant dat ze ons een subsidie hebben toegekend van € 400.000, -

Ook de Stichting Behoud Lambertuskerk (het Icoon van Wouw) heeft de afgelopen jaren een geweldig bedrag van ca € 350.000 ingezameld en zij stellen dit bedrag nu beschikbaar. Zij zullen de komende tijd nog extra sponsoracties gaan opzetten.

De verwachting is nu dus, dat we met de restauratie van de toren in 2021 gaan starten. Wanneer de voorbereidingen naar wens verlopen, willen we in de zomer met de werkzaamheden starten en gaat de toren in de steigers. De omgevingsvergunning voor de werkzaamheden is aangevraagd en verleend. Ook voor de volgende fases van de restauratie van de Lambertuskerk gaan we In 2021 weer een landelijke subsidie aanvragen. Dan kunnen we ook de leien van het middenschip van de Lambertuskerk gaan vervangen.

We zijn heel blij dat we, na vele jaren voorbereiding, de restauratiewerkzaamheden nu kunnen opstarten. Zo wordt zichtbaar voor alle mensen, die daaraan hun financiële bijdrage hebben gegeven dat hun medewerking resultaat heeft. Daarvoor natuurlijk onze grote en welgemeende dank.

Namens Kerkbestuur Parochie O.L. Vrouw in het Woud en de Stichting Behoud Lambertuskerk
Piet Backx

Het Icoon van Wouw wordt mede mogelijk gemaakt door: