HELP BIJ HET IN
STAND HOUDEN
VAN ONS ICOON.
Ons icoon, het hart van ons dorp, heeft de komende tijd onze financiële hulp nodig om ook in de toekomst fier ons dorpsbeeld te blijven bepalen!


Het gebouw heeft de nodige gebreken en een eerste renovatie moet er voor zorgen dat de grootste gebreken worden hersteld. Er is de komende 5 jaar een bedrag nodig van ongeveer € 150.000,- om deze werkzaamheden te kunnen betalen. De noodzakelijke renovaties die daarna nog moeten volgen worden op dit moment begroot op meer dan € 500.000,-.

Teruglopend kerkbezoek zorgt er voor, dat de eigenaar van Ons Icoon niet meer in staat is om op termijn al deze werkzaamheden te kunnen betalen. Het kan toch niet zo zijn dat wij met z’n allen toestaan dat in deze moderne en welvarende tijden Ons Icoon langzaam aftakelt. De nood is hoog. In de komende 5 jaar willen we minimaal een bijdrage ophalen van € 150.000,- om de eerste nood te lenigen en een koers uitzetten om ook daarna Ons Icoon nog een mooie toekomst te geven.

In de ruim 800 jaar geschiedenis van onze kerk is het de Wouwenaren, onze voorouders, gelukt om Ons Icoon keer op keer op te bouwen en te onderhouden. We zijn het aan hen en onze kinderen verplicht om Ons Icoon te behouden voor de generaties, die na ons komen. Het is 5 voor 12! In de loop van dit jaar zullen wij bekend maken hoe u ons inititatief kunt steunen.

Het Icoon van Wouw wordt mede mogelijk gemaakt door: